Peritaciones sociales:

 

Realizados por trabajadores/as sociales con acreditación como peritos sociales.

 

 

Perito/a é aquela persoa allea ao proceso xudicial que é chamada para tomar coñecemento de certos feitos e, logo de realizar as comprobacións e estudos previamente determinados, dar a súa opinión en relación aos puntos concretos sobre os que debeu de intervir en razón dos seus coñecementos técnicos.